© Monting-z d.o.o. Zavidovići
MONTING-Z Pocetna

info@montingz.ba

Nazad

Krovni i Zidni Sendvič Paneli

Sendvič panele dijelimo

u dvije osnovne skupine :

- krovne
- fasadne
Mogu biti punjeni sa poliuretanom (PU), kamenom vunom ili stiroporom (EPS).

Zbog svoje male specifične težine sendvič paneli spadaju u kategoriju lakih konstrukcijskih elemenata i materijala. Statička nosivost panela doprinosi bitnoj uštedi materijala koji se koristi za izradu podkonstrukcije objekta.
Veliki izbor i raznovrsnost boja i materijala daje široku mogućnost izrade raznih oblika fasada i krovova objekata.

Svojstva sendvič panela proizlaze iz načina spajanja pojedinih sastavnih elemenata u kompozitni panel. Dva površinska lima lijepe se na jezgru od kamene vune, poliuretana ili stiropora.
Vanjski limovi imaju svoje superiorne mehaničke karakteristike i čvrstoću, dok je ispuna, odnosno jezgra panela odličan toplotni i zvučni izolator.

Prednosti sendvič panela :
- izuzetna toplotna izolacija smanjuje troškove grijanja i hlađenja objekta
- dobra zvučna izolacija
- omogućava brzu montažu objekta
- dužine panela se prilagođavaju projektiranom objektu
- mogućnost montaže u različitim vremenskim uvjetima
- smanjuje kompletne operativne troškove građenja objekta
- troškovi održavanja nakon završetka gradnje su svedeni na minimum

Primjena sendvič panela :
- industrijski objekti (proizvodni pogoni, skladišta, hadnjače, distributivni centri)
- javne zgrade ( administrativne zgrade, bolnice, pošte, škole, vrtići)
- stambene zgrade i poslovni objekti
- trgovački centri, izložbeni saloni

Objekti izrađeni sa termoizoliranim sendvič panelima odlikuju se visokom toplinskom izolacijom, kao i vatrozaštitom ( paneli od kamene vune ) pa u takvim objektima dolazi do bitne uštede kod održavanja, grijanja, hlađenja, a samim tim i zadovoljavanja svih tehničkih propisa za takve objekte.